Välkommen till Sand Golf Club!

Sand Golf Club är en golfanläggning av högsta kvalitet med linkskaraktär. Vi har 10 minuters mellanrum mellan våra starttider på vardagar och 12 minuters mellanrum på helger för att skapa ett bra "flyt" genom din rond. Tänk på att alltid släppa igenom bakomvarande boll om du har plats framför.

Vi tackar alla golfare för en härlig säsong och ser fram emot golfsäsongen 2018!

Prislista 2018


Greenfee 18 hål

Senior   
Vardag                                            795 kr
Lör, - sön- och helgdag            995 kr

Junior, tom 21 år
Vardag                                           400 kr
Lör-, sön- och helgdag            500 kr

Rabatt, gäst till aktieägare (spel i samma boll) 20% på ordinarie greenfee


Golfbil

Golfbilar är tillgängliga för alla golfspelare och gäller för 18 hål.

Aktieägare 200 kr

Medlem 300 kr

Läkarintyg 200 kr

Gäst 400 kr

Förare måste ha giltig körkort ( behörighet B).

Banchefen kan med kort varsel införa förbud mot golfbilar.

 

Hyrvagn
40 kr/dag 

Elvagn
100 kr/dag


Dåligt väder
Vid extrema väderförhållanden då banan förklaras ospelbar, av Banchef, delas tillgodokvitto ut för det spel som ej kunnat fullföljas. Detta gäller ej om spelaren själv tycker banan är ospelbar.
Tillgodokvitto kan ej lösas ut mot kontanter. 


Greenfeecheckar
Godkända checkar är SGF-greenfeecheckar, Svenska Golfkuponger samt Sand Golf Clubs egna greenfeecheckar och presentkort. Småland Golfförbunds greenfeecheckar gäller ej som betalning av greenfee.
 

PGA - Medlemmar
Vi erbjuder dig som har PGA-kortet 1 fri runda/år alternativt 2 fria rundor/år vid medtagande av minst 2 st fullt betalande greenfeegäster.
Spelare som omfattas av erbjudandet måste föranmäla sin ankomst till receptionen minst 1 dag innan spel samt ta med sitt kort.


Frikort & Förtjänsttecken
Innehavare av SGF's förtjänsttecken: Guldmärke, Elitmärkte, Gulfklubba och Silvermärke bereds spel enligt SGF's policy.
Utöver detta deltar Sand Golf Club inte i utbytet med introduktionskort.


Greenfeekontroller
Kontinuerlig greenfeekontrol sker. Den som ertappas med att spela utan att ha erlagt gällande greenfee debiteras med dubbel greenfee och rapporteras till sin hemmaklubb.

Med rservation för eventuella prisjusteringar