Välkommen till Sand Golf Club!

Bokning av starttid görs i golfreceptionen, via internet - www.golf.se eller per telefon 036-308 308 . Våra bokningsbara tider är mellan kl 07.30-17.50 utöver dessa tider gäller bollränna.

Prislista 2018

Greenfee 18 hål

Höstgreenfee

 

   
Tider Vardagar Lör-, söndag & helgdagar Gäst till medlem-pris
00.00-15.50 400 500 300:-/400:-
16.00-24.00 400:- 500:- 300:-/400:-

 
Betalning av greenfee utöver öppettiderna görs via swish på 123 422 96 70. Märk din betalning med golf id.

Aktieägare har möjligheten att ta med upp till 3 gäster i samma boll och får 50% rabatt på ordinarie greenfee en gång under året.

Juniorer betalar halv gällande greenfee.

 

Medlemstider

- Lördag, söndagar och helgdagar mellan kl 10.00-11.50

- Aktieägare och årsmedlemmar har möjlighet att boka dessa tider 30 dagar - 4 dagar innan starttiden, därefter släpps även tiderna för greenfeegäster

 

Hotelltider

- Lördag, söndag och helgdagar mellan kl 08.00-09.50

- Dessa tider är för våra hotellgäster fram t.o.m 4 dagar innan, därefter släpps tiderna för aktieägare, årsmedlemmar och greenfeegäster.


Golfbil

Golfbilar är tillgängliga för alla golfspelare och gäller för 18 hål.

Aktieägare 200 kr

Årsmedlem 300 kr

Gäst 400 kr

Läkarintyg 200 kr

Förare måste ha giltig körkort (behörighet B).

Banchefen kan med kort varsel införa förbud mot golfbilar.

 

Hyrvagn
50 kr/dag 

Elvagn
100 kr/dag

Hyrset
350 kr/dag


Dåligt väder
Vid extrema väderförhållanden då banan förklaras ospelbar, av Banchef, delas tillgodokvitto ut för det spel som ej kunnat fullföljas. Detta gäller ej om spelaren själv tycker banan är ospelbar.
Tillgodokvitto kan ej lösas ut mot kontanter. 


Greenfeecheckar
Godkända checkar är SGF-greenfeecheckar, Svenska Golfkuponger samt Sand Golf Clubs egna greenfeecheckar och presentkort. Småland Golfförbunds greenfeecheckar gäller ej som betalning av greenfee.
 

PGA - Medlemmar
Vi erbjuder dig som har PGA-kortet 1 fri runda/år alternativt 2 fria rundor/år vid medtagande av minst 2 st fullt betalande greenfeegäster.
Spelare som omfattas av erbjudandet måste föranmäla sin ankomst till receptionen minst 1 dag innan spel samt ta med sitt kort.


Frikort & Förtjänsttecken
Innehavare av SGF's förtjänsttecken: Guldmärke, Elitmärkte, Gulfklubba och Silvermärke bereds spel enligt SGF's policy.
Utöver detta deltar Sand Golf Club inte i utbytet med introduktionskort.


Greenfeekontroller
Kontinuerlig greenfeekontrol sker. Den som ertappas med att spela utan att ha erlagt gällande greenfee debiteras med dubbel greenfee och rapporteras till sin hemmaklubb.

Med reservation för eventuella prisjusteringar