Välkommen till Sand Golf Club!

Sand Golf Club är en golfanläggning av högsta kvalitet med linkskaraktär. Vi har 10 minuters mellanrum mellan våra starttider på vardagar och 12 minuters mellanrum på helger för att skapa ett bra "flyt" genom din rond. Tänk på att alltid släppa igenom bakomvarande boll om du har plats framför.

Greenfee

Följande priser gäller från 13 september

Senior, 18 hål

Vardagar (måndag - fredag) 500 kronor

Helger (lördag, söndag och helgdagar) 700 kronor

 

Junior (tom 21 år), 18 hål

Juniorer spelar för 250 kronor vardagar och helger

 

Gäst till medlem, 18 hål

Vardagar vid spel med medlem (max 3 gäster/tillfälle)

Senior 250 kronor

Junior 195 kronor

Helger vid spel med medlem (max 3 gäster/tillfälle)

Senior 350 kronor

Junior 195 kronor

 

Erbjudande till pensionärer (65+)

Greenfee inkl dagens lunch (gäller endast vardagar) 505 kronor

 

Golfbilar

Golfbilar är tillgängliga för alla golfspelare och gäller för 18 hål.

Aktieägare & Årsmedlemmar 200 kronor

Läkarintyg 200 kronor

Gäster 400 kronor

Intyg är ej nödvändigt men föraren måste ha giltig körkort ( behörighet B).

Banchefen kan med kort varsel införa förbud mot golfbilar.

 

Hyrvagn

40 kronor/dag

 

Elvagn

150 kronor

 

Dåligt väder

Vid extrema väderförhållanden då banan förklaras ospelbar, av Banchef, delas tillgodokvitto ut för det spel som ej kunnat fullföljas. Detta gäller ej om spelaren själv tycker banan är ospelbar.

Tillgodokvitto kan ej lösas ut mot kontanter.

 

Greenfeecheckar

Godkända checkar är SGF-greenfeecheckar, Svenska Golfkuponger samt Sand Golf Clubs egna greenfeecheckar och presentkort.

Småland Golfförbunds greenfeecheckar gäller ej som betalning av greenfee.

 

PGA - Medlemmar

Vi erbjuder dig som har PGA-kortet 1 fri runda/år alternativt 2 fria rundor/år vid medtagande av minst 2 st fullt betalande greenfeegäster.

Spelare som omfattas av erbjudandet måste föranmäla sin ankomst till receptionen minst 1 dag innan spel samt ta med sitt kort.

 

Frikort & Förtjänsttecken

Innehavare av SGF's förtjänsttecken: Guldmärke, Elitmärkte, Gulfklubba och Silvermärke bereds spel enligt SGF's policy.

Utöver detta deltar Sand Golf Club inte i utbytet med introduktionskort.

 

Greenfeekontroller

Kontinuerlig greenfeekontrol sker. Den som ertappas med att spela utan att ha erlagt gällande greenfee debiteras med dubbel greenfee och rapporteras till sin hemmaklubb.

 

* Reservation för eventuella prisjusteringar