Handicap (HCP)

Nedan finner du information om handicap.

Årlig revision

Spelare med minst åtta registrerade handicapronder de två senaste åren får sin handicap reviderad årligen av antingen klubben eller SGF. 2017 års hcp revision kommer göras automatiskt av Svenska Golfförbundet under vintern/våren och du kommer då få ditt nya hcp om det blivit någon revision.

 

Tävlingshandicap

Spelare med minst fyra registrerade handicapronder föregående eller innevarande år, tilldelas tävlingshandicap under innevarande år. En spelare i handicapgrupp 1 som inte har tävlingshandicap kan spela upp till fyra ronder, som inte är tävlingsronder, och få tillgodoräkna sig dessa som handicapronder under förutsättning att kraven för handicapronder är uppfyllda.

EGA Exakt Handicap & Spelhandicap

EGA Exakt HCP betecknar en spelares relativa spelförmåga numeriskt med en decimal beräknad enligt EGA:s gällande handicapregler.

Exakt handicap delas in i sex handicapgrupper, se pdf, förändring av handicap.

 

 

Spelhandicap

Är det antal handicapslag som en spelare får enligt slopetabellen från en viss tee på den bana som spelas. Spelhandicap uttrycks som heltal (0,5 avrundas uppåt, "plus" 0,5 avrundas uppåt till scratch, och "plus" 1,5 avrundas till "plus" 1). Spelhandicap är den handicap som det refereras till i Regel 6-2.